PC XGEAR G3 – Rẻ hơn hoàn tiền
PC BATTLEBOX – Chứng nhận bởi Nvidia
PC XGEAR G7 – Mạnh mẽ, đa nhiệm
PC XGEAR TITAN – Đẳng cấp
PC Đồng bộ – Siêu tối ưu, siêu ổn định
Mini PC Intel NUC – Nhỏ gọn đầy mạnh mẽ
Gaming Gear