PC XGEAR – Best Choice
PC XGEAR G3 – Rẻ hơn hoàn tiền
PC BATTLEBOX – Chứng nhận bởi Nvidia
PC Aorus – Chất riêng 
PC XGEAR G7 – Mạnh mẽ, đa nhiệm
PC XGEAR Ryzen – Tối ưu hiệu năng
PC Đồng bộ – Siêu tối ưu, siêu ổn định
Xgear Free build – Build it yourself
Mini PC Intel NUC – Nhỏ gọn đầy mạnh mẽ
Gaming Gear