PC XGEAR – Best Choice
PC XGEAR GiRy – Mạnh mẽ đồ họa, đa nhiệm
PC Gigabyte Aorus – Team up, Fight on
PC XGEAR G3 – Rẻ hơn hoàn tiền
PC Đồng bộ – Siêu tối ưu, siêu ổn định
PC BATTLEBOX – Chứng nhận bởi Nvidia
PC XGEAR G7 – Mạnh mẽ, đa nhiệm
Gaming Gear