Laptop Dell

Xem tất cả 8 kết quả

Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
22.990.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
26.690.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
27.990.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
29.990.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
30.690.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
31.990.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Chuột Alienware AW 558 trị giá 990.000đ ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
37.990.000 36.990.000
Khuyến mãi và Quà tặng: ♦ Balo Dell. ♦ Mouse pad gaming . ♦ Miễn phí vệ sinh laptop trong 2 năm . ♦ Giảm giá 10% khi mua Gaming Gear (Tối đa 500.000 đ ). ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ. ♦ Tặng thêm 1 năm bảo hành Dell Premium. Chính sách bán hàng ♦ Bảo hành Dell Premium chính hãng 12 tháng tận nhà, support sau 3 giờ tại các TTBH Dell trên toàn quốc. ♦ Vệ sinh laptop miễn phí 2 năm. ♦ Miễn phí quẹt thẻ ATM, Visa, Master. ♦ Trả góp 0% bằng thẻ tín dụng qua M-Pos. Chi tiết. ♦ Chính sách đảm bảo hài lòng. Chi tiết. ♦ Đổi trả trong 7 ngày nếu bị lỗi kĩ thuật. ♦ Linh kiện nâng cấp bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. ♦ Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và phần mềm.
39.990.000 38.990.000

Xem tất cả 8 kết quả